ទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ

អត្ថបទអត់ចេះសោះនៃឧស្សាហកម្មបោះពុម្ពនិងវាយបញ្ចូលតាមប្រភេទ។ អត្ថបទឡូមអ៊ីមសាំគឺជាអត្ថបទអត់ចេះសោះនៃឧស្សាហកម្មតាំងពីឆ្នាំ ១៥០០ នៅពេលម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពដែលមិនស្គាល់មួយបានយកកាលីបប្រភេទហើយច្របាច់វាដើម្បីបង្កើតសៀវភៅគំរូមួយប្រភេទ។

អត្ថបទអត់ចេះសោះនៃឧស្សាហកម្មបោះពុម្ពនិងវាយបញ្ចូលតាមប្រភេទ។ អត្ថបទឡូមអ៊ីមសាំគឺជាអត្ថបទអត់ចេះសោះនៃឧស្សាហកម្មតាំងពីឆ្នាំ ១៥០០ នៅពេលម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពដែលមិនស្គាល់មួយបានយកកាលីបប្រភេទហើយច្របាច់វាដើម្បីបង្កើតសៀវភៅគំរូមួយប្រភេទ។ វាបានរស់រានមានជីវិតមិនត្រឹមតែប្រាំសតវត្សរ៍ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ឈានដល់ការវាយបញ្ចូលអេឡិចត្រូនិចដែលនៅសល់មិនផ្លាស់ប្តូរ។ វាត្រូវបានគេពេញនិយមនៅទសវត្សឆ្នាំ ១៩៦០ ជាមួយនឹងការចេញផ្សាយសន្លឹក Letraset ដែលមានអត្ថបទ Lorem Ipsum ហើយថ្មីៗនេះជាមួយកម្មវិធីបោះពុម្ពលើតុដូចជា Aldus PageMaker រួមទាំងជំនាន់ Lorem Ipsum ។

[contact-form-7 លេខសម្គាល់ =” ៣៦២″ ចំណងជើង =” ទាក់ទងយើង”]

រកមើលម៉ាងហ្គាតាម